ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇ    
                    

У компанії діє низка політик, що визначають позицію та діяльність компанії у тій чи іншій сфері:
• Керівні принципи для роботи з постачальниками;
• Політика Coca-Cola HBC щодо відповідального маркетингу;
• Політика компанії щодо дотримання прав людини;
• Політика компанії щодо здорового способу життя;
• Політика компанії щодо ВІЛ/СНІД
• Політика щодо зміни клімату;
• Політика щодо гігієни та безпеки праці;
• Політика щодо захисту довкілля;
• Політика щодо ставлення до генетично модифікованих організмів;
• Політика щодо управління відходами від споживчої упаковки;
• Політика щодо управління водними ресурсами;
• Політика якості та безпеки харчових продуктів.
та інші

                                      

Принцип попередження

У нашій діяльності, у межах систем управління, ми реалізуємо принцип
попередження, зокрема через ідентифікацію, оцінювання та розроблення
заходів для зменшення ризиків, що виникають під час виробництва та
дистрибуції продукції. Втілення цього відбувається як за щоденного ведення
бізнесу, так і через механізми оцінювання фінансових, операційних та
стратегічних ризиків, реалізованих на рівні Групи. Це необхідно для
підтримання операційної життєздатності нашого бізнесу та для стратегічного
планування подальшої діяльності.

     
 

Антикорупційна політика

   

Ми усвідомлюємо важливість відповідального ведення бізнесу та дотримання вимог законодавства в усіх сферах своєї діяльності і використовуємо для цього всі можливі інструменти та механізми, дотримуючись принципу «нульової толерантності» щодо корупції.

 

Для запобігання виникненню випадків корупційного характеру було розроблено Довідник з питань антикорупційної політики та дотримання нормативних вимог, який містить вимоги та внутрішні процедури компанії, спрямовані на дотримання чинного законодавства про боротьбу з корупцією та хабарництвом.

Стосовно працівників

Юридичний департамент компанії виконує функції служби комплаєнсу та стежить за дотриманням положень антикорупційної політики. Ця політика покликана проінформувати працівників про те, що таке корупція, описати її прояви, а також містить рекомендовані дії під час виникнення ситуацій корупційного характеру та перелік уповноважених посадових осіб, до яких необхідно звернутися за потреби.

Стосовно контрагентів

Крім працівників компанії, дотримання положень антикорупційної політики поширюється і на  консультантів, агентів та будь-яких інших третіх осіб, які діють в інтересах та від імені компанії. У 2017 році ознайомлення усіх бізнес-партнерів із положеннями щодо необхідності уникнення хабарництва під час діяльності компанії досягнуто через обов’язкове підписання Керівних принципів роботи постачальників, які містяться в усіх укладених договорах.

   
          

 

 


Для підвищення рівня обізнаності персоналу щодо положень антикорупційної політики компанія щорічно проводить обов’язкові навчальні програми для працівників з підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Для цього існує кілька основних способів:
• внутрішня мережа (інтранет);
• тренінги за участі працівників;
• тренінг-сесії онлайн;
• інформування керівниками підлеглих;
• проведення тижня етики та відповідності та інші.

Одночасно з антикорупційною політикою до відома працівників доводиться Кодекс ділової поведінки, слоганом якого є «Чесність у компанії, чесність у суспільстві». Кодекс містить зобов’язання компанії вести свою діяльність відповідно до визначених цінностей, усіх чинних законів і нормативних актів, а також галузевих стандартів. Він роз’яснює, чого очікують від кожного з працівників, та містить посилання на інші документи, в яких відображена політика та керівні принципи компанії.


СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Управління компанією здійснює команда топ-менеджерів під керівництвом генерального директора.