Практика звітності

 

Звітний період

Цим Звітом ми прагнемо донести до вас наші цілі,
показники та ключові досягнення у сфері сталого
розвитку  за період від 01.01.2017 до 31.12.2017.
За потреби подається інформація за 2016 та 2015 роки.

Принципи

Під час підготовки Звіту проводилися інтерв’ю із
ключовими працівниками щодо визначення меж
Звіту, його інформаційного наповнення та 
відповідності принципам звітності за стандартами
Глобальної ініціативи зізвітності. Зміст було
визначено  відповідно до принципів залучення
зацікавлених сторін, з урахуванням контексту
сталого розвитку,  висвітлення суттєвої інформації
та принципу повноти наведеної інформації.
Принципи, що визначають якість Звіту,
також були враховані.

Компанія і надалі вдосконалюватиме підходи до
звітування з метою відповідності очікуванням
зацікавлених сторін, а також комунікуватиме щодо
суттєвих аспектів, якими переймаються зацікавлені
сторони.