Заробітна плата та винагороди

 

Внесок до Цілей сталого розвитку ООН: Ціль 1. Подолання бідності; Ціль 5. Гендерна рівність; Завдання 5.6.; Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання – Завдання 8.3.; Ціль 10. Скорочення нерівності – Завдання 10.2. та 10.4. 

У компанії політика визначення заробітної плати розроблена таким чином, щоб забезпечити її  конкурентоспроможність на ринку праці, відповідність бізнес-потребам та залежність від ключових результатів бізнесу.

Компанія самостійно проводить усі необхідні відрахування відповідно до українського законодавства з метою забезпечення соціальної захищеності персоналу, в тому числі і пенсійного забезпечення після завершення трудової діяльності.

Чинна система винагород сприяє розвитку як працівників, так і компанії.  Розмір щомісячної (квартальної, річної) винагороди залежить від виконання  визначених критеріїв. Наприклад,  обсягів продажу та доставки чи ефективності виробництва залежно від специфіки робочих обов’язків, завдань та проектів, які виконує працівник. 

Система винагород відповідає основним принципам:
• економічної ефективності;
• простоти та прозорості;
• внутрішньої справедливості;
• конкурентоспроможності на ринку праці;
• прямого зв’язку винагороди з рівнем посади та досвідом, індивідуальним внеском та досягненням стратегічних бізнес-цілей / успіхом компанії.

 

 

Підвищення заробітної плати
у компанії завжди супроводжується
вдосконаленням системи базової та
змінної винагороди та відбувається
щорічно у травні. Так, середня заробітна
плата за 2017 рік зросла порівняно з 2016-м
на 22%, що значно перевищило рівень інфляції
в Україні (13,7%). При цьому розмір середньої
заробітної плати компанії значно перевищує
рівеньзаробітної плати на підприємствах
харчової промисловості України, а також
середньоїзаробітної плати у Києві.

 

      

СПЕЦИФІКА
За багаторічну діяльність у компа-
нії склалися певні особливості в
оформленні трудових відносин, що
зумовлені специфікою наших вироб-
ничих процесів, функцій, що виконує
наш персонал, практикою найман-
ня персоналу. Трудові відносини
переважно оформлюють у вигляді
безстрокових трудових договорів.

   
   
    
    83 %

працівників (п’ятеро із
шести), що раніше пішли
у декретну відпустку та
мали повернутися із неї у
звітному періоді, стали до
роботи

  

Упродовж останніх років сформувався певний регіональний розподіл персоналу, коли майже половина всього колективу зайнята на виробничій ділянці заводу, де одночасно розташовується і головний офіс. Широка регіональна мережа представництв, що відповідає за реалізацію товару в звітному році, представлена 53% персоналу компанії.

  

ЗМІНИ У РОЗПОДІЛІ ПЕРСОНАЛУ

У 2017 році незначні зміни в розподілі персоналу за типом наймання у регіонах викликані природним рухом персоналу.

 

ЧАСТКОВА ЗАЙНЯТІСТЬ

У звітному періоді серед персоналу із частковою зайнятістю переважали жінки - 4,1% від загальної чисельності персоналу. У 2017 році лише 5 чоловіків працювали неповний робочий день.

   80%

(четверо з п’яти)
працівників, що
пропрацювали понад
рік після повернення із
декретної відпустки,
залишилися працювати далі

ДЕКРЕТНА ВІДПУСТКА

Компанія дотримується всіх норм чинного законодавства щодо забезпечення права працівників на декретну відпустку незалежно від статі чи посади. Так, у 2017 році лише жінки скористалися правом на відпустку з догляду за дітьми.

 

НАЙМАННЯ ПЕРСОНАЛУ

У 2017 році у компанії започаткова-но важливу традицію для новачка  – Welcome Coke. За рік ця тради-ція стала невід’ємною частиною процесу введення на посаду та знайомства з колективом кожного нового співробітника. Welcome Coke має формат неформальної зустрічі, коли увесь колектив збирається разом для спільного обіду для того, щоб представитися, привітати колегу та побажати наснаги у нових починаннях. Загалом у 2017 році звільнилося 320 працівників, що становить 25% загальної чисельності працівників.

                                              

 
   

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

   

Ми прагнемо забезпечити місце роботи, яке дозволить нашим людям максимально реалізувати їхній потенціал. Ми усвідомлюємо,
що залучені та мотивовані співробітники, які працюють з повною самовіддачею задля власного професійного розвитку і зростання,
є ключовою складовою довготривалого успіху нашої компанії.

   

Ми переконані у необхідності налагодження максимально прозорих відносин як між працівниками, так і між колегами та
керівництвом, що базуватимуться на взаємній довірі та підтримці і бажанні розвиватися не лише професійно, а й особистісно.
Ми дотримуємося положень Політики дотримання прав людини, що базується на міжнародних принципах, визначених у
Всесвітній декларації прав людини, Декларації про фундаментальні принципи та права на робочому місці Міжнародної орга-
нізації праці, Глобальному Договорі Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Керівних принципах бізнесу та прав людини ООН.
Під час цьогорічного Тижня етики та відповідності серед інших були проведені тренінги, що охоплювали тематику захисту та
дотримання прав людини. У нашій компанії повага до прав людини є частиною нашої культури і основою наших взаємовідносин
з усіма.

МЕХАНІЗМ ОПРАЦЮВАННЯ СКАРГ

У компанії діє система обробки скарг та пропозицій, що дозволяє працівникам за потреби повідомити про потенційні порушення
відповідальних осіб як при безпосередньому візиті, так і через гарячу лінію. При цьому звернення можуть бути анонімними, тож
співробітникків, які звернулися зі скаргою на невідповідні практики або інциденти, буде захищено компанією. У 2017 році жодних
звернень щодо порушення прав працівників не зафіксовано.