Програми розвитку та навчання персоналу

Для нас, як для успішної і динамічної компанії, надзвичайно важливо, щоб наші працівники могли повністю розкрити свій потенціал. Компанія багато інвестує у навчання і розвиток. Ми також надаємо можливість співробітникам бути відповідальними за своє кар’єрне зростання. 

Програми навчання

Наші програми навчання можна розділити на дві категорії за напрямами:
• Обов’язкові: є такими відповідно до норм
національного законодавства та в межах Групи Coca-Cola HBC.

Зважаючи на вимоги законодавства України та міжнародних стандартів на підприємстві було розроблено «Положення про порядок прове дення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», в якому є наступні види навчання:

• інструктажі з охорони праці під час працевлаштування для всіх працівників і підрядників та на робочих місцях;
• навчання роботі з підвищеної небезпеки у спеціалізованих учбових комбінатах та за допомогою програми «Автоекзаменатор» для водіїв;
• навчання за стандартами для вищого керівництва компанії.

• Добровільні: ті, що надає компанія з метою розвитку професійних умінь та навичок, особистісних характеристик працівників.

Для ефективного залучення працівників до програм навчання використовуються всі можливі способи донесення інформації, зокрема через безпосереднє навчання в очній формі – тренінги, заняття, навчання на робочому місці; через онлайн-курси із залученням як власного персоналу компанії, так і тренерів та кваліфікованих спеціалістів ззовні.

     

ЕКСПОРТ ТАЛАНТІВ

Ми не просто інвестуємо у розвиток талантів, а намагаємося давати їм можливість отримувати міжнародний досвід, спробувати себе у регіональних ролях, змінювати функції, країни та поповнювати свій кар’єрний досвід новими культурами і географіями.

ПРОГРАМА MANAGEMENT TRAINEE

Протягом двох років учасники програми отримують комплексні знання про те, як функціонує бізнес «Кока-Кола», працюють над різними проектами у межах своїх функцій та активно долучаються до крос-функціональних проектів. Програма побудована за принципом навчання 70-20-10, де 70 – це розвиток на робочому місці, 20 – навчання через співпрацю та 10 – участь у тренінгах. У 2017 році до нас приєдналися 8 нових учасників програми, водночас дехто з учасників попередніх років завершив програму і був призначений на нову і цікаву роль у компанії.

ПРОГРАМИ ПРИСКОРЕНОГО РОЗВИТКУ

Програми прискореного розвитку, завдяки яким спільнота наших лідерів щороку поповнюється новими іменами і новими досягненнями, мають на меті підготовку кадрів на посади вищих рівнів, здатних керувати більшими командами, складними проектами і таким чином ставати наступниками наших лідерів:

• від управління собою до управління іншими (Fast Forward Self to Others);

• від управління іншими до управління керівниками команд (Fast Forward Others to Managers);

• від управління керівниками команд до управління функцією (Fast Forward Managers to Function).

Кожна з програм триває рік і містить унікальний досвід, який учасники отримують, працюючи над реальними проектами, що рухають наш бізнес уперед, долучаючись до крос-функціональних ініціатив, тренінгів, працюючи з менторами і беручи на себе завдання, які розвивають навички, необхідні для розвитку та переходу на наступні рівні.